ATO-ansökan

EASA har ett samlat begrepp för flygskolor – godkänd utbildningsorganisation (Approved Training Organisation, ATO). Detta har implementerats på de tidigare benämnda FTO och TRTO och verkat sedan 8 april 2014.

 

Manualer

Du ansöker om att bli Approved Training Organisation (ATO) på Application for an ATO Approval.

SMS och CMS

Som en hjälp i framtagandet av ett effektivt Säkerhetsledningssystem har vi tagit fram ett dokument flygskolorna kan använda sig utav. Dokumentet består av ett antal påståenden. Varje påstående är antingen applicerbart för både komplexa och icke-komplexa organisationer (ATO), eller endast på komplexa organisationer. Om man som organisation kan svara ”ja” på de påståenden som applicerbara har man en god grund att stå på för att få till ett effektivt och fungerande säkerhetsledningssystem.

Granskning av SMS och CMS (pdf)

Observera att dokumentet endast ska ses som ett hjälpmedel, inte som ett regelverk.  

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!