Flygmedicin

Här kan du bland annat söka flygläkare, få uppgift om vad som gäller för flygcertifikat efter hjärtinfarkt eller kranskärlsoperation, närsynthetsoperation och mycket mer.

Den 8 april 2013 gick Transportstyrelsen och flygläkarna över till ett digitalt system. Det innebär att  blankett L 1630-7 Ansökan om medicinskt intyg, inte längre finns i pappersform. Ansökan görs numera hos flygläkaren i en dator som är ansluten direkt till Transportstyrelsens datanätverk.

Hur lämnar jag mina uppgifter till flygläkaren?

Personuppgifterna fylls i med automatik från databasen. Det du själv behöver göra är att kontrollera att uppgifterna är korrekta och besvara frågorna om flygtid, medicinering, sjukdomshistoria m.m. genom knapptryckningar.

Vid nästa undersökning har både pilot och läkare tillgång till uppgifterna från tidigare undersökningar, vilket kommer att underlätta ifyllandet.

Dataprogrammet känner också av om någon parameter hamnar utanför det godkända och ger flygläkaren besked om undersökningen är godkänd eller inte.

Dataprogrammet håller också reda på eventuella begränsningar och räknar ut giltighetstider.

Det medicinska intyget kan bara skrivas ut från datorn, som blockerar utskriften om dataprogrammet har identifierat att den sökande inte är godkänd.

Sök flygläkare