Flygmedicin

Här kan du bland annat söka flygläkare, få uppgift om vad som gäller för flygcertifikat efter hjärtinfarkt eller kranskärlsoperation, närsynthetsoperation och mycket mer.

Sök flygläkare

Senaste uppdatering gällande SARS-CoV-2 (Corona)

Med hänsyn till det aktuella läget, internationella rekommendationer och den erfarenhet Transportstyrelsen hittills samlat in har vi beslutat att införa ytterligare lättnader.

Piloter, flygledare och kabinbesättning med lindriga besvär behöver inte längre kontakta flygläkare, däremot ska de under de senaste två dygnen känna sig friska och inte ha feber innan återgång i tjänst kan ske.

Piloter, flygledare och kabinbesättning som haft allvarliga symtom på Covid-19 (andningssvårigheter, hjärtpåverkan, tanke- eller medvetandepåverkan, behandling med läkemedel mot Covid-19, inläggning eller intensivvård) är skyldiga att kontakta flygläkare för bedömning innan återgång i tjänst. Flygläkare ska fortfarande följa den nu uppdaterade vägledningen för hur en flygmedicinsk bedömning ska genomföras.

Transportstyrelsen påminner om MED.A.020 a) och b) som framgår i text på det medicinska intyget och som även gäller vid allvarlig Covid-19, allvarliga komplikationer efter Covid-19 eller andra motsvarande infektioner.

Flygmedicinsk vägledning vid Covid-19, flödesschema.

Flödeschema – Vägledning vid covid-19 version 4.1 (pdf-fil, 149 kB)

Vid vaccinering mot Covid-19 gäller följande

EASA publishes Safety Information Bulletin SIB 2021-06 Vaccination of Aircrew - Operational Recommendations

EMA-godkänt vaccin: Minimum 48 timmars karens efter varje vaccinationsdos innan flygning/tjänstgöring. Gäller för samtliga klasser av medicinskt intyg/rapport.

För piloter som flyger "Class 1 single pilot commercial operations carrying passengers" gäller 72 timmars karens efter varje vaccinationsdos.

Ej EMA-godkänt vaccin: Minimum 30 dagars karens efter varje vaccinationsdos innan flygning/tjänstgöring.

EMA – European Medicines Agency (Europeiska läkemedelsmyndigheten).

Senast uppdaterad 2022-02-25

Nya krav gällande förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1

Vid en förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hos ett flygmedicinskt centrum, har det genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/27 tillkommit ytterligare undersökningar som den sökande ska genomgå.

Det ska ske en omfattande bedömning av psykisk hälsa (av t. ex. psykolog) samt även drog- och alkoholtest ska genomföras. Dessa två tillägg kommer att göra att undersökningen kommer ta längre tid än tidigare att genomföra. Undersökningen kan delas upp på flera dagar. Det kommer troligen inte vara möjligt att få sitt medicinska intyg utfärdat vid det första besöket på ett flygmedicinskt centrum, med hänvisning till väntetider på testresultat samt sammanfattade bedömning av den sökandes psykiska hälsa. För mer information kring förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hänvisar vi till ett flygmedicinskt centrum.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!