Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. 

Senaste informationen inom certifikat och utbildning

14 nyheter

Nya versioner av regelverket publicerade under februari 2022 av EASA

EASA har publicerat nya Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011) på sin webbplats.

Publicerades 2022-03-15

Söka undantag från regel/alternativt sätt att uppfylla regel/enstaka tillfälle att frångå organisationens manual(er)

Med anledning av att det inkommer en del frågor kring Transportstyrelsens syn på undantag från regler, alternativt sätt att uppfylla ett AMC (AltMoC) eller att frångå en egen manual vid enstaka tillfällen vill vi klargöra vilka eventuella möjligheter som finns kring detta.

Publicerades 2022-03-15

Till dig som önskar konvertera ett FAA certifikat för flygplan till ett Del-FCL certifikat

Den 18 maj 2021 trädde ett avtal i kraft, Annex 3 till det s.k. BASA avtalet, som möjliggör konverteringar av privatflygarcertifikat för flygplan (inkl SEP, MEP, Mörker och Instrument) för FAA certifikatinnehavare.

Publicerades 2022-03-15

Information gällande övergång från EIR till BIR

Från den 8 september 2021 finns inte längre möjligheten att utbilda sig mot en EIR behörighet. 

Publicerades 2022-03-15

Viktig information för dig som flyger luftfartyg enligt bilaga I

Den 8 december 2020 trädde föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis i kraft.

Publicerades 2022-03-15

Vad som gäller för att flyga och utbilda sig i det eldrivna luftfartyget Pipistrel Virus SW 128

Transportstyrelsen tidigare tagit fram nationella föreskrifter (samt skickat in ett undantag till EASA) som ger möjlighet för piloter med behörighet på enmotoriga kolvmotordrivna flygplan (SEP) att utbilda sig till behörighet att flyga eldrivna enmotoriga flygplan. 

Publicerades 2022-03-15

Nya föreskrifter för UL-certifikat

Den 9 april trädde nya bestämmelser för UL-certifikat i kraft. De nya bestämmelserna omfattar numera även bestämmelser för nationellt lätta luftfartyg (NLL), bestämmelser för UL-certifikat för segelflygplan samt behörigheter för mörker och avancerad flygning (de två sista behörigheterna gäller UL-certifikat för flygplan). 

Publicerades 2022-03-15

Årsavgifter för certifikatinnehavare

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat.

Publicerades 2022-03-15

Konvertering av nationella FB-certifikat (ballongflygarcertifikat)

Från och med 8 december 2020 började EU regler att gälla för piloter med ballongflygarcertifikat. Dock finns en övergångsperiod för de nuvarande nationella FB-certifikaten, som medger flygning med giltiga nationella certifikat fram till 8 april 2021. Därför finns det fortfarande vissa nationella bestämmelser kvar i TSFS 2018:15 som reglerar detta, fram till detta datum.

Publicerades 2022-03-15

Beslut om begränsning av tillstånd och återlämnande av certifikat

Med hänsyn till det intresse Transportstyrelsen beslut rörande Tellus Aviation Academy Sweden AB och dess tillstånd har skapat väljer Transportstyrelsen att publicera besluten för att underlätta begäran om utlämnande av allmän handling.

Publicerades 2022-03-15

Till toppen