Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. 

Genvägar

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Sektionen för flygutbildning ej tillgängliga på telefon 8-9/12

Sektionen för flygutbildning är ej tillgängliga på telefon 8-9/12. Frågor hänvisas under tiden till flygutbildning@transportstyrelsen.se.

Senaste informationen inom certifikat och utbildning

22 nyheter

Ändringar i måldokument för LAPL/PPL

Transportstyrelsen har publicerat ändringar i måldokumenten för LAPL/PPL. Ändringarna avser rättningar av stavfel, uppdaterade referenser samt några lättnader i kunskapskraven

Publicerades 2022-11-29

Numeriska väderprognosmodeller i teoriutbildning till LAPL/PPL

Transportstyrelsen rekommenderar flygskolor att inkludera numeriska väderprognosmodeller i teoriutbildningen till LAPL/PPL

Publicerades 2022-11-28

Regelförändringar enligt förordning (EU) 2021/2227 och AMC/GM till Del-FCL amendment 12

Information om regelförändringarna i genomförandeförordning (EU) 2021/2227 och AMC/GM till Del-FCL, amendment 12 som gäller sedan 30 oktober 2022.

Publicerades 2022-11-17

Försenad implementering av "All weather operations" i teoriexaminationer

Regelförändringarna som träder i kraft 30 oktober 2022 i förordning (EU) 965/2012 och förordning (EU) 1178/2011 kommer ej att vara implementerade i teoriexaminationer för ATPL, CPL, IR, CBIR och BIR till ikraftträdandedatumet

Publicerades 2022-10-19

Standardiseringsutbildning för språkkontrollanter

En standardiseringsutbildning för språkkontrollanter planeras att genomföras den 24 januari 2023.

Publicerades 2022-10-03

Information till utbildningsorganisationer avseende regelförändringar i och med genomförandeförordning (EU) 2021/2227

Transportstyrelsen har tagit fram en hjälpande tabell för utbildningsorganisationer i syfte att identifiera skillnader som kan komma att behöva omhändertas.

Publicerades 2022-09-16

Skolchefsmöte ATO 2023

Transportstyrelsen bjuder in till skolchefsmöte för ATO för flygplan och helikopter 8-9 februari 2023.

Publicerades 2022-08-26

Grundutbildning till språkkontrollant

Den 22 och 23 november 2022 anordnar Transportstyrelsen en grundutbildning för blivande språkkontrollanter.

Publicerades 2022-08-24

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2018:13

Transportstyrelsen har genomfört ändringar i TSFS 2018:13 om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis

Publicerades 2022-06-10

Nya versioner av regelverket publicerade under februari 2022 av EASA

EASA har publicerat nya Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011) på sin webbplats.

Publicerades 2022-03-15

Till toppen