Så ska internationella flygets klimatpåverkan minska

Flygbolagen ska klimatkompensera för sina utsläpp genom köp av utsläppskrediter. Det är förslaget när staterna inom den internationella luftfartsorganisationen ICAO har enats om styrmedel för att minska utsläppen från flyget. Nu har Sverige skickat in sina synpunkter på förslaget till regler.

Publicerades 2018-03-05

Digitala påminnelser gynnar miljön

Transportstyrelsen fortsätter sin satsning med att digitalisera utskick av meddelanden. I mars månad börjar myndigheten därför att skicka tilläggsavgift för trängselskatt och förseningsavgift för infrastrukturavgifter digitalt.

Publicerades 2018-03-05

Transportstyrelsen välkomnar oberoende utredning

I dag överlämnades regeringens oberoende utredning om Transportstyrelsens hantering av myndighetens upphandling av it-drift till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Publicerades 2018-02-23