Ändrade avgifter från årsskiftet

Från den 1 januari 2018 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet. En av de största förändringarna sker på körkortsområdet, där tolv avgifter ersätts av en enda. Men förändringar sker inom alla trafikslag.

Publicerades 2017-10-20

Fortsatt ökning av flygresandet

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna fortsätter öka. Under årets tredje kvartal uppgick antalet till 11,1 miljoner. Det motsvarar i runda tal 780 000 fler passagerare än under samma period 2016 och en ökning med 7,6 procent.

Publicerades 2017-10-16

Transportstyrelsens nya it-direktör på plats!

Den 1 oktober tillträdde Peter Book tjänsten som Transportstyrelsens nya it-direktör. Peter kommer senast från en roll som it-direktör på Karolinska institutet och har mer än 25 års erfarenhet från it- branschen, både inom näringslivet och från offentlig verksamhet.

Publicerades 2017-10-02