Yrkestrafik

Välj kategori

Ställ fråga om färdskrivare

Ställ fråga om förartillstånd för medborgare utanför EES

Ställ fråga om gemenskapstillstånd för internationell godstrafik

Ställ fråga om kontrolldokument för internationell persontrafik med buss (waybill)

Ställ allmän fråga om Kör- och vilotider

Ställ fråga om Kör- och vilotider - överklagan av tillsynsavgift

Ställ fråga om taxi

Ställ fråga om trafiktillstand

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Ställ fråga om transporttillstand

Ställ fråga om vikt och dimensionsbestämmelser

Ställ fråga om yrkeskompetensbevis

Ställ fråga om överlast

Kontaktuppgifter