Infrastrukturavgift (broavgift) och trängselskatt

Glöm inte att du kan använda e-tjänsten trängselskatt och infrastrukturavgifter för att se information om dina beslut och passager.

Vad gäller ditt ärende?

Välj kategori

Ompröva beslut om infrastrukturavgift

Vi rekommenderar att du betalar avgiften som du har fått, så att du undviker eventuell förseningsavgift och senare tilläggsavgift, även om du väljer att ompröva beslutet.

Om utredningen ger dig rätt, kommer vi att betala tillbaka pengarna till dig. Om utredningen visar att beslutet stämmer, är du fortfarande skyldig att betala avgiften, med eventuell förseningsavgift eller tilläggsavgift som kan ha tillkommit under tiden.

Observera att det endast är den som är betalningsskyldig som kan begära omprövning. Om någon annan begär omprövning måste en fullmakt skickas in.

Ange person- eller samordningsnummer enligt formatet: YYYYMMDD-XXXX

Ange organisationsnummer enligt formatet: XXXXXX-XXXX

Ange uppgifter om beslut

Välj passagemånad/ -er.
Välj vilken eller vilka avgifter du vill ompröva
Välj vilken eller vilka avgifter du vill ompröva

Tänk på!

Skyldigheten att betala avgiften inträder redan när din bil passerade betalstationen. Att beslutet inte nått dig på grund av till exempel felaktig postutdelning är inte ett skäl för befrielse från försenings- eller tilläggsavgift.

Ompröva beslut om trängselskatt

Begäran om omprövning av trängselskattebeslut hanteras av Skatteverket. Läs om hur du begär omprövning av trängselskattebeslut.

Ställ fråga om betalning

Observera att du här kan ställa frågor som rör betalning av infrastrukturavgift.

Om du tycker att du fått ett felaktigt beslut ska du istället välja kategorin "omprövning"

Ställ din fråga

Vi tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar

Vill du begära ut kopior av avier eller detaljerad passageinformation? Tänk på att vi tar ut avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191), om uttaget är på tio sidor eller mer. 

Avgiften för tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Kostnad för porto och postförskott tillkommer. Fordonsägaren behöver hämta ut försändelsen på ett utlämningsställe. 

Vi kan hantera ditt ärende snabbare om du i ditt meddelande skriver att du accepterar dessa förutsättningar.

Kontaktuppgifter