Infrastrukturavgift (broavgift) och trängselskatt

Glöm inte att du kan använda e-tjänsten trängselskatt och infrastrukturavgifter för att se information om dina beslut och passager.

Vad gäller ditt ärende?

Välj kategori

Ompröva beslut om infrastrukturavgift

Vi rekommenderar att du betalar avgiften som du har fått, så att du undviker eventuell förseningsavgift och senare tilläggsavgift, även om du väljer att ompröva beslutet.

Om utredningen ger dig rätt, kommer vi att betala tillbaka pengarna till dig. Om utredningen visar att beslutet stämmer, är du fortfarande skyldig att betala avgiften, med eventuell förseningsavgift eller tilläggsavgift som kan ha tillkommit under tiden.

Observera att det endast är den som är betalningsskyldig som kan begära omprövning. Om någon annan begär omprövning måste en fullmakt skickas in.

Ange uppgifter om beslut

Ange registeringsnummer i formatet MLB123. Personlig skylt accepteras ej.
Välj passagemånad/ -er.
Välj vilken eller vilka avgifter du vill ompröva
Välj vilken eller vilka avgifter du vill ompröva

Tänk på!

Skyldigheten att betala avgiften inträder redan när din bil passerade betalstationen. Att beslutet inte nått dig på grund av till exempel felaktig postutdelning är inte ett skäl för befrielse från försenings- eller tilläggsavgift.

Bifoga kontoutdrag/kvitto på betalningen. Av underlaget ska framgå datum för betalningen, till vilket konto din betalning gjorts, OCR-nummer som angetts och vilket belopp som betalats. Bifoga eventuellt underlag som stöder din omprövning.

Välj fil…

Bifogade filer

Du har inte lagt till någon fil.

Ompröva beslut om trängselskatt

Begäran om omprövning av trängselskattebeslut hanteras av Skatteverket. Läs om hur du begär omprövning av trängselskattebeslut.

Ställ fråga om betalning

Observera att du här kan ställa frågor som rör betalning av infrastrukturavgift.

Om du tycker att du fått ett felaktigt beslut ska du istället välja kategorin "omprövning"

Ange registeringsnummer i formatet MLB123. Personlig skylt accepteras ej.
Välj fil…

Bifogade filer

Du har inte lagt till någon fil.

Ställ din fråga

Vanliga frågor till Transportstyrelsen

Du kanske hittar svaret på din fråga under vanliga frågor till Transportstyrelsen.

Välj fil…

Bifogade filer

Du har inte lagt till någon fil.

Kontaktuppgifter