Körkort

Vi har längre handläggnings- och svarstider än normalt

Detta leder till att det är svårt att nå kundtjänst och att vi inte kan lämna besked om när ett ärende kommer att hanteras. Vi jobbar med de frågor som kommer in i turordning, och även om det tar extra lång tid innan du får besked så kommer vi att återkoppla till dig i ditt ärende. Vi ber dig som inte har ett brådskande ärende att avvakta innan du kontaktar oss. Vi arbetar så fort vi kan, ber om ditt tålamod och beklagar situationen.

Välj kategori

Fråga om något

Beskrivning

Frågor om förarbevis för snöskoter och terränghjuling.

Beskrivning

Frågor om hur du kan förnya ditt svenska körkort från utlandet.

Beskrivning

Frågor om utländskt körkort i Sverige.

Beskrivning

Frågor om körkortstillstånd.

Beskrivning

Frågor om läkarintyg, om du har villkor om att lämna in läkarintyg eller ska förlänga dina högre behörigheter.

Beskrivning

Frågor om förnyelse av körkort, förlängning av högre behörighet och uthämtning av körkort. Har du tappat bort ditt körkort kan du förlustanmäla det via vår e-tjänst körkort förlustanmälan.

Beskrivning

Frågor om utbyte av utländskt körkort.

Beskrivning

Frågor om förlorat körkort eller återkallat körkort, till exempel om polisen har tagit ditt körkort.

Beskrivning

Frågor om övningskörning, handledarskap, och introduktionsutbildning.

Till exempel TSTRKK2017/00001

Kontaktuppgifter