Utbildningsanordnare och examinator

Den som vill bedriva verksamhet som examinator eller utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Transportstyrelsen. Det finns både järnvägsföretag och andra typer av utbildare som genomför dessa utbildningar och examinationer. På den här sidan kan ni läsa mer om dessa tillstånd.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd för att få vara examinator eller utbildningsanordnare ska göras med den blankett som Transportstyrelsen har fastställt.

Här kan du hämta ansökningsblanketten för examinatorer

Här kan du hämta ansökningsblanketten för utbildningsanordnare.

I samband med ansökan tar Transportstyrelsen ut en avgift för att pröva din ansökan. Transportstyrelsen tar också ut en årlig tillsynsavgift för att kontrollera efterlevnaden av lagen (2011:725).

Avgift för ansökan

Vad är en examinator?

Den som vill bedriva provverksamhet som examinator för kompletterande intyg måste ha tillstånd från Transportstyrelsen.

För att få ett tillstånd som examinator ska den sökande ha tillräckliga yrkeskvalifikationer och vara opartisk i samband med provverksamheten.

Vad är en utbildningsanordnare?

Den som ska anordna utbildningar för förarbevis och kompletterande intyg måste ha tillstånd från Transportstyrelsen.

För att få tillstånd att bedriva utbildning ska den sökandes personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt vara sådana att sökanden bedöms ha förutsättningar att bedriva god utbildning. Den sökande ska vidare ha tillräckliga yrkeskvalifikationer och vara opartisk.

Speciella fall

Den som vill bedriva utbildning från EU/EES och Schweiz för järnvägsinfrastruktur i Sverige behöver endast uppfylla krav på tillräckliga yrkeskvalifikationer.

De krav som ställs på examinatorer och utbildningsanordnare framgår i

Lag (2011:725) om behörighet för lokförare och Transportstyrelsens föreskrifter och allmäna råd om (TSFS 2020:11) om

Giltiga tillstånd

Det framgår vilka examinatorer och utbildningsanordnare som har giltiga tillstånd här på webbplatsen. Transportstyrelsen för även ett tillståndsregister över dem som har tillstånd och särskilda tillstånd.

Utbildningsanordnare och examinatorer med giltiga tillstånd

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.