Starta verksamhet inom tunnelbana och spårväg

För att driva eller förvalta spåranläggningar krävs tillstånd och godkännande från Transportstyrelsen. Det företag som önskar utöva trafik på tunnelbana eller spårväg måste ha tillstånd för trafikutövning. På den här sidan finns information om hur man ansöker.

Om du funderar på att ansöka

Om du funderar på att ansöka om tillstånd är det önskvärt att du kontaktar oss tidigt i processen. Det kommer att underlätta arbetet med din ansökan!

Kontaktformulär

Ansöka om tillstånd

Blanketter

Blanketterna för att ansöka om tillstånd inom tunnelbana och spårväg är just nu under omarbetning. För mer information om hur ni ansöker kontakta:

jarnvag@transportstyrelsen.se

Tillståndsformerna

Nedan kan ni läsa om vilka tillståndstyper som går att söka.

Trafikutövning

Du som sköter trafiken inom tunnelbana eller spårväg ska ha ett tillstånd som trafikutövare. Tillståndsformen gäller för både tunnelbana och spårväg. Välj på blanketten vilken typ av verksamhet ansökan gällerför.

Spårinnehav

Du som ska förvalta spåranläggningen inom tunnelbana eller spårväg ska ha ett tillstånd som spårinnehavare. Tillståndsformen gäller för både tunnelbana och spårväg. Välj på blanketten vilken typ av verksamhet ansökan gäller för.

Särskild trafikledningsverksamhet

Om du enbart ska sköta trafikledningen eller är en trafikutövare som kommer att sköta trafikledningen, måste du ha ett tillstånd för särskild trafikledningsverksamhet. Det är en underkategori till spårinnehavare och ansökan görs på den blanketten.

Väsentlig förändring

Om du gjort en väsentlig förändring av verksamheten, ska du anmäla det till Transportstyrelsen. Det kan gälla stora ändringar i organisationen eller om din spåranläggning har byggts om eller byggts ut. Kontakta oss för att få veta om tillståndet behöver uppdateras eller inte.

Anmälan skickas till jarnvag@transportstyrelsen.se

Ansöka om godkännande

Spåranläggningen måste vara godkänd av Transportstyrelsen för att man ska kunna bedriva trafik på den. Vi ser gärna att du kontaktar oss så tidigt som möjligt i processen om du planerar att ändra eller bygga ny infrastruktur.

Godkännande av tunnelbana och spårväg

Starta verksamhet steg för steg:

Här är ett förslag på vilka steg du kan följa:

 1. Ofta börjar processen med att starta en verksamhet inom tunnelbana eller spårväg med att organisationen presenterar sin tilltänkta verksamhet för Transportstyrelsen. En tidsplan bör vara klar efter detta möte
 2. När byggnation av anläggningen pågår ska alla regler följas
 3. Organisationen ska ta fram en säkerhetsstyrning och en säkerhetsordning. Hur detta går till regleras i följande:
  Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
  Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:44) om säkerhetsstyrning och säkerhetsordning med säkerhetsbestämmelser inom tunnelbana och spårväg
  Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2008:9) om säkerhetsinstruktion för tunnelbana och spårväg
  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:64) om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg
  Hälsoföreskrifter
  Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:33) om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon.
 4. Ansökan om tillstånd ska skickas in till Transportstyrelsen. Handläggning tar oftast två till tre månader från det att ansökan är komplett.
 5. Ansökan om godkännande
 6. När tillstånd och godkännande är på plats kan du påbörja din verksamhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!