Hälsokrav för lokförare

En förare av ett järnvägsfordon behöver uppfylla vissa minimikrav på fysisk och psykisk lämplighet. På denna sida hittar du information om hälsokrav och blanketter som behövs om du är förare av tåg, förare vid spärrfärd eller förare vid växling i huvudspår

Allmänna hälsokrav 

En förare av ett järnvägsfordon får inte lida av sjukdom eller tillstånd som kan påverka medvetandet eller medföra nedsatt uppmärksamhet, vakenhet, omdöme eller koncentration. Detsamma gäller sjukdomar eller tillstånd som kan orsaka plötslig arbetsoförmåga, nedsättning av balans eller koordination eller en betydande begränsning av rörligheten på så sätt att det kan innebära en risk för trafiksäkerheten.

Det är inte tillåtet att använda läkemedel eller andra ämnen som kan ha sådan inverkan som framgår ovan.

Frågor och svar - Trafikmedicin inom järnväg

Blanketter

Blanketter för  prövning av hälsokraven  hittar du under relaterad information.

  • Hälsodeklaration fylls i av den som ska undersökas och undertecknas i läkarens närvaro. Blanketten ska endast lämnas till arbetsgivaren. 
  • Läkarutlåtande fylls i av en läkare och ska skickas till Transportstyrelsen.

Om du inte uppfyller de medicinska kraven kan du i vissa fall ansöka om särskild bedömning, vilket är en form av ansökan undantag från gällande krav.

  • Ansökan om särskild bedömning ifylls av den sökande och skickas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om särskild bedömning.   

Avgift för att pröva en ansökan

Författningar

Regler om hälsokrav för lokförare finns i följande regelverk:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!