Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring ECM.

Vänd dig till valfri behörig myndighet eller ackrediterat certifieringsorgan i EU/EES. Certifikatet gäller i hela EU/EES.

Gå in på Europeiska Järnvägsbyråns hemsida med register (ERADIS) över certifieringsorgan.

Transportstyrelsen certifierar endast hela ECM-certifikatet. För certifiering av delfunktioner hänvisas till ackrediterade organ, se ERADIS.

Nej, Transportstyrelsen certifierar endast hela ECM-certifikatet, dock kan avtal finnas mellan ledningsfunktionen och de övriga delarna som ingår i ett ECM-certifikat.

Ja, undantagen är följande godsvagnar som används med eget gods på egen infrastruktur eller i museal verksamhet.

I fordonsregistret, varje fordonsinnehavare har skyldighet att uppdatera det nationella fordonsregistret och föra in på respektive godsvagn vem som är certifierad ECM. 

Intressenten måste kontrollera i nationella fordonsregistret att godsvagnarna har en certifierad ECM. Vid behov av ytterligare information om en godsvagns skick/underhåll ska kontakt tas med godsvagnens certifierade ECM.

Certifikatet blir ogiltigt. Fordonsinnehavaren måste skaffa en ny certifierad ECM . Godsvagnarna får inte användas till dess att en ny certifierad ECM har registrerats.

Tillstånd utfärdas av myndigheten, certifikat av ackrediterat organ.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!