Ansökan om ECM tillstånd

För att ansöka om ECM tillstånd används blankett enligt bilaga IV förordning 445:2011. Transportstyrelsen kommer att debitera sökanden en avgift om 1 400 kronor per timme. Vid förrättning utanför Sverige tillkommer avgift för restid och faktiska resekostnader.

Ansökan sänds till:
jarnvag@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!