Information om ansökan

Här får du mer information om vilka regler som gäller för din ansökan om lokförarbevis.

Ansökan om lokförarbevis

För att ett lokförarbevis ska kunna utfärdas, ska följande grundläggande krav vara uppfyllda genom att du som söker:

  1. har fyllt 20 år eller, om det finns särskilda skäl för det, 18 år,
  2. med godkänt resultat har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, eller likvärdig utbildning,
  3. är fysiskt lämplig att framföra järnvägsfordon,
  4. är psykiskt lämplig att framföra järnvägsfordon och
  5. kan styrka de yrkeskvalifikationer som krävs.

För att ansöka om lokförarbevis ska du bifoga följande dokument vid ansökan:

  • Betyg från gymnasieutbildning
  • Utlåtande från läkare
  • Utlåtande från psykolog
  • Intyg om att du är godkänd vid prov för förarbeviset

Du ska också fotograferas och lämna namnteckning vid Trafikverkets förarprovskontor. Det spelar ingen roll om du gör det före eller efter själva ansökan om förarbeviset. Vid fotografering och lämnande av namnteckning ska du identifiera dig med godtagbar identitetshandling.

De krav som ställs på föraren framgår i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:58 och TSFS 2011:61.

Ett förarbevis är giltigt i tio år från dagen för utfärdandet.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!