Lokförare

En förare ska ha ett förarbevis som styrker att han eller hon uppfyller vissa minimikrav på fysisk och psykisk lämplighet. Det framgår av lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

Här nedan hittar du information om blanketter för lokförare.

Hälsodeklaration  

Blanketten gäller för dig som utför en eller flera av följande arbetsuppgifter: förare av tåg, förare vid spärrfärd eller förare vid växling i huvudspår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare (TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52). Hälsodeklarationen (sidan 1-4) fylls i före besöket av den som ska undersökas, men undertecknas i läkarens närvaro.

Läkarutlåtande  

Blanketten gäller för dig som utför en eller flera av följande arbetsuppgifter: förare av tåg, förare vid spärrfärd eller förare vid växling i huvudspår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare (TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52). Läkarutlåtandet ska alltid lämnas till föraren.

Endast du som är läkare med särskilt tillstånd från Transportstyrelsen får utfärda ett utlåtande. Läkarutlåtandet ska alltid lämnas till föraren.

Ansökan om särskild bedömning 

Blanketten gäller för dig som utför en eller flera av följande arbetsuppgifter: förare av tåg, förare vid spärrfärd eller förare vid växling i huvudspår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare (TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52).

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!