Utbildning för läkare inom området trafikmedicin i spårbunden trafik

Transportstyrelsen erbjuder regelbundet utbildning för läkare inom området trafikmedicin i spårbunden trafik. Utbildningen genomförs under en dag (mellan klockan 09:00 – 15:30) och är kostnadsfri.

Utbildningen vänder sig till dig som är läkare och som avser att söka särskilt tillstånd för undersökningar enligt TSFS 2011:61. Den vänder sig också till dig som är läkare och som ska genomföra undersökningar av annan personal inom spårbunden trafik enligt BV-FS 2000:4.

Utbildningen riktar sig också till dig som redan utför trafikmedicinska undersökningar för personal i spårbunden trafik som en repetitionsutbildning och för att ta del av förändringar i regelverk och få information om aktuell praxis.

Utbildning genomförs den 2 (fullsatt) och 9 december (fullsatt) 2019 vid Transportstyrelsen, Målargatan 7 i Stockholm. Den 9 mars 2020 vid Transportstyrelsen i Borlänge och den 4 maj 2020 vid Transportstyrelsen, Målargatan 7 i Stockholm. Skicka din intresseanmälan till trafikmedicinjärnväg Om du har frågor, kan du kontakta Camilla Wing 010-495 55 63.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!