Regelverk

Gällande regler om hälsa och hälsoundersökningar för personer som har trafiksäkerhetsklassade arbetsuppgifter:

  • Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.
  • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:50) om ändring i Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.
  • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.
  • Föreskrifter (TSFS 2013:52) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Transportstyrelsens föreskrifter