Blanketter

Skicka ditt läkarutlåtande till rätt mottagare

Det är viktigt att ditt läkarutlåtande skickas till rätt mottagare.

Transportstyrelsen har under en tid fått in läkarutlåtanden som ska skickas till arbetsgivaren. På sidan skicka ditt läkarutlåtande till rätt mottagare beskrivs vilka läkarutlåtande som ska skickas vart.

Lokförare

Hälsodeklaration - lokförare  
Blanketten gäller för dig som utför en eller flera av följande arbetsuppgifter: förare av tåg, förare vid spärrfärd eller förare vid växling i huvudspår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare (TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52). Hälsodeklarationen (sidan 1-4) fylls i före besöket av den som ska undersökas, men undertecknas i läkarens närvaro.

Läkarutlåtande - lokförare   
Blanketten gäller för dig som utför en eller flera av följande arbetsuppgifter: förare av tåg, förare vid spärrfärd eller förare vid växling i huvudspår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare (TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52). Läkarutlåtandet ska alltid lämnas till föraren.

Endast du som är läkare med särskilt tillstånd från Transportstyrelsen får utfärda ett utlåtande. Läkarutlåtandet ska alltid lämnas till föraren.

Ansökan om särskild bedömning - lokförare 
Blanketten gäller för dig som utför en eller flera av följande arbetsuppgifter: förare av tåg, förare vid spärrfärd eller förare vid växling i huvudspår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare (TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52).

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan.

Övrig personal i spårbunden trafik 

Hälsodeklaration- övrig personal i spårbunden trafik 
Blanketten gäller för övrig personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten enligt Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd (BV-FS 2000:4, senast ändrade genom TSFS 2018:95). Hälsodeklarationen (sidan 1-4) fylls i före besöket av den som ska undersökas, men undertecknas i läkarens närvaro.

Läkarutlåtande - övrig personal i spårbunden trafik 
Blanketten gäller för övrig personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten enligt Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd (BV-FS 2000:4, senast ändrade genom TSFS 2018:95). Blanketten ska skickas till arbetsgivaren.

Ansökan om undantag - övrig personal i spårbunden trafik 
Blanketten gäller för övrig personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten enligt Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd (BV-FS 2000:4, senast ändrade genom TSFS 2018:95).

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva undantag från medicinska krav.

Tillståndsansökan särskilt tillstånd

Läkare

Ansökan om särskilt tillstånd - läkare

Blanketten gäller för dig som vill ansöka om särskilt tillstånd för läkare. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om särskilt tillstånd.

Psykolog

Ansökan om särskilt tillstånd - psykolog

Blanketten gäller för dig som vill ansöka om särskilt tillstånd för psykolog. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om särskilt tillstånd.

Ansökan om tillstånd att utföra yrkespsykologiska undersökningar - checklista 

Den här blanketten används av psykolog tillsammans med blanketten "Ansökan om särskilt tillstånd - psykolog".

Yrkespsykologiska utredningar

Utlåtande vid inledande yrkespsykologisk undersökning

Blanketten används av psykolog vid yrkespsykologisk utredning av lokförare.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!