Så påverkas regelbundna hälsokontroller av covid-19

Detta gäller för regelbundna hälsokontroller för personal som omfattas av TSFS 2019:112 och TSFS 2019:113. 

Med anledning av den pågående covid-19 pandemin har Transportstyrelsen fått önskemål om att intervallerna för den regelbundna hälsoundersökningen ska förlängas för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen och personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

För personal som ännu inte är undersökta enligt de nya reglerna, kan den övergångsbestämmelse som finns i föreskrifterna tillämpas. Enligt bestämmelsen får tidpunkten för nästkommande hälsoundersökning bestämmas med tillämpning av 10 § i Järnvägsinspektionens upphävda föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten (BV-FS 2000:4. Enligt 10 § i de upphävda föreskrifterna kan tidpunkten för hälsoundersökningen flyttas fram med max tre månader. Det betyder att om personens nästa hälsoundersökning enligt tillämpning av BV-FS 2000:4 är under april månad, kan tidpunkten för undersökningen flyttas fram i tre månader, det vill säga till juli månad.
Skulle tidpunkten för nästkommande hälsoundersökning redan ha flyttats fram i tre månader och den enskilde har svårt att få en läkartid, finns möjlighet att ansöka om undantag från intervallen för nästkommande hälsoundersökning. Kontakta i sådant fall någon av utredarna på Transportstyrelsens sektion Prövning trafikant.

När det finns ett beslut om undantag

Enligt vissa villkor i beslut om undantag från föreskrifterna krävs att personen går på specifika läkarundersökningar. På grund av situationen med covid-19 i Sverige kan det vara svårt att få en läkartid för att följa villkoren. Om du har svårt att få en läkartid i tid inom ramen för vad som anges i ditt beslut om undantag, ska du kontakta Transportstyrelsen. Ring direkt till din handläggare eller till Transportstyrelsens växel 0771-503 503.

 

Detta gäller för läkarintyg för regelbundna hälsokontroller för lokförare och personal som omfattas av TSFS 2011:61 och (EU) 2015/995

Transportstyrelsen arbetar för att möjliggöra förlängning av intervall för hälsokontroller för lokförare, ombordpersonal och personer medföljande tåg med säkerhetskritiska arbetsuppgifter för att underlätta för järnvägsbranschen och att inte belasta sjukvården.

EU-kommissionen har meddelat överseende för medlemsstater att kunna vidta åtgärder inom transportområdet för att hantera pågående pandemi när EU-lagstiftningen inte medger det. Här för vi dialog och förser Infrastrukturdepartementet med underlag om en lösning utifrån svenska förutsättningar. Vi har även kontakt med EU-kommissionen och Europeiska järnvägsbyrån för att om möjligt kunna ta fram en gemensam lösning.
Överseende för medlemsstater att kunna vidta åtgärder inom transportområdet

Vi uppdaterar informationen löpande på Transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!