Informationstillfällen om regelförändringarna

Transportstyrelsen bjuder in till informationstillfällen angående de nya föreskrifterna om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen och för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

Den 1 mars 2020 träder de nya föreskrifterna om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal inom spårbunden trafik i kraft. De nya föreskrifterna ersätter Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten som också upphävs den 1 mars 2020.

Vad informationstillfällena kommer att innehålla

Transportstyrelsen kommer under januari och februari 2020 hålla informationsmöten där vi kommer att gå igenom de nya föreskrifterna, visa nya blanketter för hälsoundersökning och läkarintyg samt svara på frågor om det nya regelverket.

Informationsmötet vänder sig till

 • dig som är verksamhetsutövare och som har personal som arbetar med säkerhetskritiska arbetsuppgifter
 • den i verksamheten som hanterar personalens hälsofrågor
 • du som är läkare och som genomför hälsoundersökningar och bedömningar utifrån kraven i föreskrifterna
 • den som är medicinskt ansvarig på företagshälsovården.

Tid och plats för informationstillfällena

 • Måndagen den 27 januari i Stockholm
 • Tisdagen den 28 januari i Stockholm
 • Tisdagen den 4 februari i Malmö
 • Onsdagen den 5 februari i Göteborg
 • Tisdagen den 11 februari i Umeå
 • Onsdagen den 19 februari i Borlänge.

Vi erbjuder två tillfällen per dag med samma information:

 • 9.0011.30
 • 13.0015.30.

Hur du anmäler dig till ett informationstillfälle

Skicka din anmälan senast den 17 januari 2020 med e-post. I din anmälan behöver du ange vilken dag du vill komma och vilken tid (förmiddag eller eftermiddag). Det är ett begränsat antal platser vid varje tillfälle, om platserna blir fullbokade kommer vi att begränsa deltagande till två deltagare per arbetsplats. Om det blir färre än tio deltagare kommer tillfället att ställas in.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av följande utredare:

 • Mariann Wacklin Almgren på e-post eller på telefon: 010-49 55740
 • Camilla Wing på e-post eller på telefon: 010-49 55563.

Författningar

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!