Så påverkas regelbundna kontroller av kunskaper för kompletterande intyg av covid-19

Regelbundna kontroller av kunskaper om järnvägsfordon och järnvägsinfrastruktur ska ske minst var tredje år. För förare som riskerar att inte ha lämpliga språkkunskaper ska det kontrolleras minst var tredje år.

EU-kommissionen har meddelat överseende för medlemsstater att kunna vidta åtgärder inom transportområdet för att hantera pågående pandemi när EU-lagstiftningen inte medger det. Här för vi dialog och förser Infrastrukturdepartementet med underlag om en lösning utifrån svenska förutsättningar. Vi har även kontakt med EU-kommissionen och Europeiska järnvägsbyrån för att om möjligt kunna ta fram en gemensam lösning.

Överseende för medlemsstater att kunna vidta åtgärder inom transportområdet

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!