Järnvägens säkerhetskonferens 2021

Leksakståg på en träräls

Välkommen till årets upplaga av Järnvägens säkerhetskonferens med temat "Järnvägen - en säker och hållbar framtidsbransch". Det blir en heldag med fokus på aktuella säkerhets- och hållbarhetsfrågor inom järnvägsområdet. 

Säkerhetskonferensen den 16 december

Under konferensen får du möjlighet att inspireras av intressanta föreläsare, träffa kollegor i järnvägsbranschen och utveckla dina kunskaper.

 • Datum: torsdag den 16 december
 • Tid: 09.00-16.15 
 • Registrering: 08.00-09.00
 • Plats: Stockholm Waterfront Congress CentreNils Ericsons Plan 4,
  Stockholm.
 • Covid-19: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du behöver inte uppvisa vaccinationsbevis för att delta på konferensen. Stanna hemma om du får symtom. 

Konferensprogram 

Inledning
Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg från Infrastrukturdepartementet inledningstalar.

Ny teknik: ATO/Security-Safety/Underhåll

Järnvägen har funnits i snart 200 år men är fortfarande en högteknologisk bransch på frammarsch. Under detta pass får vi en inblick i hur digitalisering och automatisering kan bidra till ökad kapacitet, säkerhet och tillgänglighet men även vilka risker dessa kan ge upphov till.

Talare:

 • Thomas Edwards, Railway Evolution
 • Pernilla Rönn, Combitech AB
 • Peter Söderholm, Trafikverket.
Säkerhetsrapport järnväg – Transportstyrelsens årsrapport för 2020

Talare:

 • Transportstyrelsen

Vilka lärdomar kan vi dra från det som hänt tidigare?

Hur jobbar myndigheterna med olyckor, säkerhetsproblem, lösningar och vägar framåt?

Talare:

 • Eva-Lotta Högberg, Statens haverikommission
 • Transportstyrelsen
 • Enver Berisha, Arbetsmiljöverket.
Inspirationsföreläsning

Behöver den mänskliga faktorn uppvärderas?

Talare:

 • Jonna Bornemark, forskare och lärare vid Södertörns högskola
 • Anders Hedman, forskare vid Kungliga tekniska högskolan
 • Anders Arweström Jansson, forskare vid Uppsala universitet.
Avslutning

Temadag och middag den 15 december

Dagen innan konferensen hålls även en temadag. Temadagen har samma tema som själva säkerhetskonferensen och är särskilt intressant för trafiksäkerhetsansvariga och chefer. Vi kommer titta närmare på säkerhetsrapporten och diskutera vad vi tar vidare efter den, till exempel tillsynsplan 2022.

Vi kommer även att informera om Transportstyrelsens arbete med bedömning av säkerhetskultur och hur EU-gemensamma rapporteringssystem hänger samman. Eftermiddagen kommer att fokusera på risker med arbete i spår.

På kvällen hålls en middag. Du kan anmäla dig till temadagen och middagen i samband med att du anmäler dig till säkerhetskonferensen. Du kan även välja att delta endast på temadagen eller endast på middagen.

 • Datum: 15 december
 • Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
 • Registrering: 08.30-09.30
 • Fika och mingel: 09.30-10.00
 • Föreläsningar: 10.00-16:15
 • Middag: 19.00.