Europeisk undersökning om säkerhetsklimat

2021-08-26

Just nu genomförs en undersökning om säkerhetsklimatet inom järnvägssektorn i europa. Syftet med undersökningen är att få en överblick över järnvägsarbetares syn på säkerheten.

Undersökningen är öppen för alla som är verksamma inom järnvägssektorn och anställda av organisationer kopplade till det europeiska järnvägssystemet.

Eftersom syftet med resultatet är att förbättra säkerheten förväntas att du svarar ärligt på alla frågor.

Informationen behandlas anonymt. Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten.

Undersökningen hittar du här: 

Europeiska undersökningen om säkerhetsklimatet inom järnvägssektorn (ERA-SCS)

Uppdatering 5 oktober 2021:

Svarstiden har blivit förlängd till 31 oktober!

Till toppen