Aktuellt till branschen

Här hittar du som arbetar inom järnvägen aktuell information från Transportstyrelsen.

38
6
13
8
7

Visar kategorier: järnväg, lokförare, järnvägsföretag, ecm - underhållsansvarig enhet och järnvägsmarknaden.
38 nyheter

4:e järnvägspaketet träder i kraft 1 juni

Den 1 juni 2022 träder det 4:e järnvägspaketet i kraft i Sverige. Här hittar du länkar till lagar, förordningar och annat material.

Publicerades 2022-05-19

Granskning av tidshållningen i revisionen av T22

I sin roll som regleringsorgan arbetar Transportstyrelsen för en välfungerande järnvägsmarknad. Som en del i att uppnå det syftet har vi i början av april i år inlett en tillsyn av Trafikverkets arbete med revisionsprocessen för året 2023. Vi kommer nu att inleda en tillsyn med fokus på tidshållningen i revisionen av tågplan 2022.

Publicerades 2022-05-13

Trafikverket levererar inte anpassade körplaner i tid

SJ AB har begärt tvistlösning hos Transportstyrelsen med avseende på Trafikverkets revisionsprocess för redan fastställd tågplan. SJ AB anser att om datum för att anpassa beviljade tåglägen ändras för viss region så måste datum ändras för samtliga regioner.

Publicerades 2022-05-05

Revidering av lokförardirektivet - referensgrupp

Kommissionen har påbörjat en revidering av lokförardirektivet (direktiv 2007/59/EG). Transportstyrelsen vill gärna ta del av den svenska branschens synpunkter inför det fortsatta arbetet. Ju tidigare i processen vi kan framföra svenska ståndpunkter, desto större är våra möjligheter att kunna påverka hur reglerna utformas.

Publicerades 2022-04-19

Granskning av Trafikverkets tågplan 2023

I sin roll som regleringsorgan arbetar Transportstyrelsen för en välfungerande järnvägsmarknad. Ett viktigt inslag i marknadens funktion är tilldelning av infrastrukturkapacitet och Transportstyrelsen följer därför varje år Trafikverkets arbete med att tilldela tåglägen.

Publicerades 2022-04-05

Offentligt samråd Digital Rail and Green Freight TSI revision package 2022

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) ger branschen möjlighet att lämna kommentarer på offentligt samråd ("public consultation") om "Digital Rail and Green Freight TSI revision package 2022".

Publicerades 2022-03-24

Föreläggande Trafikverkets tågplan 2022

Transportstyrelsen har för tredje året i följd kommit med föreläggande efter tillsyn mot Trafikverkets årliga tågplan (T22). Resultatet av tillsynen presenteras i föreläggande 2020-4750.

Publicerades 2022-03-02

Inspirationsföreläsning - "Behöver den mänskliga faktorn uppvärderas?"

Järnvägens säkerhetskonferens i december 2021 avslutades med en inspirationsföresläsning med namnet "Behöver den mänskliga faktorn uppvärderas?". Nu kan ni ta del av inspelningen!

Publicerades 2022-02-25

Undantag från certifierad ECM

Kravet på att samtliga fordon (förutom godsvagnar) ska följa bilaga II i förordningen gäller från den 16 juni 2022.

Publicerades 2022-02-25

Föreläggande mot Trafikverkets banavgifter

Trafikverkets banavgifter för godstrafik måste justeras så att de följer kraven i järnvägslagen. Detta ska införas senast till tidtabellen för 2025, enligt ett föreläggande från Transportstyrelsen.

Publicerades 2022-02-16

Till toppen