Tillstånd för utbildningsanordnare

Den som ska anordna utbildningar för förarbevis och kompletterande intyg måste ha tillstånd från Transportstyrelsen.

För att få tillstånd att bedriva utbildning ska den sökandes personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt vara sådana att sökanden bedöms ha förutsättningar att bedriva god utbildning. Den sökande ska vidare ha tillräckliga yrkeskvalifikationer och vara opartisk.

De krav som ställs på utbildningsanordnare framgår i

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd för att få vara utbildningsanordnare för förarbevis och kompletterande intyg ska ske via den blankett som Transportstyrelsen har fastställt.

Här kan du hämta ansökningsblanketten för utbildningsanordnare.

Den som vill bedriva utbildning från EU/EES och Schweiz för järnvägsinfrastruktur i Sverige behöver endast uppfylla krav på tillräckliga yrkeskvalifikationer.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om tillstånd om att bedriva en utbildning. Transportstyrelsen tar också ut en årlig tillsynsavgift för att kontrollera efterlevnaden av lagen (2011:725).

Utfärdande av utbildningsbevis

Utbildningsanordnaren utfärdar utbildningsbevis till eleven efter genomförd utbildning. Utbildningen för lokförarbeviset avslutas med ett prov som Transportstyrelsen ansvarar för. Innan provet får genomföras ska eleven visa upp ett utbildningsbevis på genomförd utbildning för de allmänna yrkeskvalifikationerna för lokförarbevis och en godtagbar identitetshandling för provförrättaren.

Blankett för utbildningsbevis tillhandahålls av Transportstyrelsen och bifogas i samband med att beslut om tillstånd för utbildningsanordnare meddelas, eller efter förfrågan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!