Tillstånd för examinatorer

Den som vill bedriva provverksamhet som examinator för kompletterande intyg måste ha tillstånd från Transportstyrelsen.

För att få ett tillstånd som examinator ska den sökande ha tillräckliga yrkeskvalifikationer och vara opartisk i samband med provverksamheten.

De krav som ställs på examinatorn framgår i

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd för att få vara examinator vid prov för kompletterande intyg ska ske via den blankett som Transportstyrelsen har fastställt.

Här kan du hämta ansökningsblanketten

I samband med ansökan tar Transportstyrelsen ut en avgift för att pröva din ansökan. Transportstyrelsen tar också ut en årlig tillsynsavgift för att kontrollera efterlevnaden av lagen (2011:725).

Utfärdande av utbildningsbevis

Utbildningsanordnaren utfärdar utbildningsbevis till eleven efter genomförd utbildning. Utbildningen för lokförarbeviset avslutas med ett prov som Transportstyrelsen ansvarar för. Innan provet får genomföras ska eleven visa upp ett utbildningsbevis på genomförd utbildning för de allmänna yrkeskvalifikationerna för lokförarbevis och en godtagbar identitetshandling för provförrättaren.

Blankett för utbildningsbevis tillhandahålls av Transportstyrelsen och bifogas i samband med att beslut om tillstånd för utbildningsanordnare meddelas, eller efter förfrågan.

Giltiga tillstånd

Det framgår vilka examinatorer och utbildningsanordnare som har giltiga tillstånd här på webbplatsen. Transportstyrelsen för även ett tillståndsregister över dem som har tillstånd och särskilda tillstånd. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!