Blanketter för tillståndsansökan

Blanketter för tillståndsansökan – tunnelbana eller spårväg

Blanketterna är under omarbetning p.g.a ny föreskrift.
Kontakta infrastruktur på jarnvag@transportstyrelsen.se

Blankett trafikutövning – tunnelbana eller spårväg

Blankett spårinnehav – tunnelbana eller spårväg

Ansökan sänds till:

jarnvag@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!