Vägledningar

Här finns de vägledningar som behövs för ansökan om tillstånd för järnvägsföretag och upprättande av järnvägsföretagets säkerhetsbestämmelser. Vägledningarna beskriver utförligt vad som avses med respektive avsnitt och är ett stöd vid upprättande av nödvändiga dokument.

Tillstånd

Ett systembaserat angreppssätt - Tillämpningsvägledning för utformning, införande och användning av ett säkerhetsstyrningssystem för järnväg

Kommissionens förordning 1158/2010 om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning  av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg

Korsreferenslista mellan EU-förordning 1158/2010 och järnvägsföretagets dokumentation

Säkerhetsbestämmelser TRI

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbete i spåret (JvSFS 2008:8) innehåller bestämmelser om trafiksäkerhetsinstruktion för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. De här bestämmelserna gäller järnvägsföretag.

Vid tillståndsansökan ska järnvägsföretaget bifoga sina säkerhetsbestämmelser (trafiksäkerhetsinstruktion). Den behöver bara innehålla de delar av 2 § JvSFS 2008:8 som är relevanta för den verksamhet som ska utövas.

Järnvägsföretag som endast ska trafikera sidospår

Vägledning TS JV 2009:019 ska vara ett stöd vid upprättande av säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag som ska trafikera endast sidospår. 

TS JV 2009:019 Upprättande av säkerhetsbestämmelser (JvSFS 2008:8)

Järnvägsföretag som ska trafikera huvudspår och sidospår

Vägledning  TS JV 2009:018 ska vara ett stöd vid upprättande av säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag som ska  trafikera huvudspår och sidospår. 

TS JV 2009:018 Upprättande av säkerhetsbestämmelser (JvSFS 2008:8) 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!