Vägledningar

Här finns de vägledningar som behövs för ansökan om tillstånd för järnvägsföretag. Vägledningarna beskriver utförligt vad som avses med respektive avsnitt och är ett stöd vid upprättande av nödvändiga dokument.

Tillstånd

Ett systembaserat angreppssätt - Tillämpningsvägledning för utformning, införande och användning av ett säkerhetsstyrningssystem för järnväg

Kommissionens förordning 1158/2010 om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning  av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg

Korsreferenslista mellan EU-förordning 1158/2010 och järnvägsföretagets dokumentation

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!