Tillståndsinnehavarens ansvar

Tillståndsinnehavaren har en mängd olika ansvarsområden. Här kan du läsa om vad som gäller när tillståndsinnehavaren anlitar underleverantörer, tar in extra personal eller lånar in fordon.

Järnvägsföretag med tillstånd att bedriva järnvägstrafik ansvarar för organisation och utförande av den järnvägstrafik som omfattas av det egna tillståndet.

Om man anlitar en underleverantör eller extern personal och/eller fordon är det viktigt att tänka på följande:

Oavsett vem eller vilka som utför själva arbetet och med vilka fordon, är det alltid tillståndsinnehavaren som har det fulla ansvaret för att kontrollera och tillse att alla inblandade följer regelverket. Detta gäller såväl tillståndsinnehavarens egna regler som lagar och föreskrifter som styr spårbunden trafik.

Det är även viktigt i detta sammanhang att tänka på:

  • att tåglägen inte får överlåtas.
  • att det egna (lagstadgade) försäkringsskyddet täcker eventuella skador som orsakas av underleverantörer och extern personal.

Yttersta konsekvensen för brister i att följa gällande lagar och föreskrifter kan bli att tillståndet återkallas i enlighet med järnvägslagen 2004:519, 8 kap.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!