Transportstyrelsens riktlinjer för försäkringsskydd

Enligt 3 kap. järnvägslagen (2004:519) om tillstånd för järnvägsföretag ska försäkring eller tillräcklig garanti finnas, som täcker den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma till följd av järnvägstrafik. För passagerartrafik avses även skadestånd enligt
EU-förordning nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

Transportstyrelsen anger följande riktlinjer för vilka nivåer som gäller:

  • Minst 300 MSEK för järnvägstrafik på huvudspår, förutom växling, se punkt 2.
  • Minst 100 MSEK för växling på huvudspår.
  • Minst 50 MSEK för järnvägstrafik endast på sidospår.
  • Minst 50 MSEK för museiföreningar som utför persontrafik på egen spåranläggning.
  • Minst 10 MSEK för godstrafik begränsad till egen fristående1 järnvägsinfrastruktur.

Med fristående menas ingen fysisk förbindelse eller avskild genom varaktigt fysiskt hinder (t.ex. stoppbock, klovad låst växel eller klovad låst spårspärr) från angränsande järnvägsinfrastruktur.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!