Författningar som berör dig som förvaltare av industrispår

Som förvaltare av industrispår behöver du känna till bl.a. följande författningar. Observera att det kan finns andra författningar av betydelse.

LagarGällande versionAnmärkning
Järnvägslagen (2004:519) Nya lagar håller på att tas fram med anledning av fjärde järnvägspaketet
Järnvägsförordningen (2004:526) Nya Järnvägsförordningar håller på att tas fram med anledning av fjärde järnvägspaketet
Lag om undersökning av olyckor (1990:712)  
Lag om transport av farligt gods (2006:623)  
Förordningen om transport av farligt gods (2006:311)  
FöreskrifterGällande versionAnmärkning
Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet TSFS 2015:35 / TSFS 2016:32 Konsoliderad version, med ändring TSFS 2016:32
Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare av industrispår TSFS 2016:29 Grundform
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter TSFS 2016:105 Grundform, med konsoliderad elektronisk utgåva
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbeten på spår (TRI) med ändringsföreskrift JvSFS 2008:8 / 2008:22 & TSFS 2018:12 Grundform, med ändringar JvSFS 2008:22 & TSFS 2018:12
Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg TSFS 2011:86 Grundform
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande för infrastrukturförvaltare av industrispår och för järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd TSFS 2017:63 Grundform
Järnvägsinspektionens föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter med betydelse för trafiksäkerheten med ändringsföreskrifter BV-FS 2000:4 / JvSFS 2008:33 & TSFS 2013:50 Ändring JvSFS 2008:33 & TSFS 2013:50. Grundformen BV-FS 2000:4 hittas hos Trafikverket.
Transportstyrelsens föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon TSFS 2012:33 Grundform

Listan är senast uppdaterad 2018-07-03

Fjärde järnvägspaketet

Det fjärde järnvägspaketet är på väg att införas i Sverige. Detta innebär att lagstiftningen och flera av föreskrifterna kommer att förändras.

Läs mer om Fjärde järnvägspaketet

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!