Blanketter för infrastrukturförvaltare

Blanketter för tillståndsansökan – infrastruktur

Säkerhetstillstånd huvudspår, sidospår och industrispår ansöks numera i TRAP

Femårsomprövning säkerhetstillstånd huvudspår, sidospår och industrispår ansöks numera i TRAP

Vägledning övriga säkerhetsbestämmelser mindre anläggning.

Bilaga 1 övriga säkerhetsbestämmelser om bedrivande av trafik och arbeten

Bilaga 2 övriga säkerhetsbestämmelser telefonnummer

Ansökan sänds till:

jarnvag@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!