Infrastrukturförvaltare

Om du ska driva eller förvalta infrastruktur ska du ansöka om säkerhetstillstånd hos Transportstyrelsen. Beroende på vilken variant av infrastruktur du har ska du bland annat använda olika blanketter vid ansökan och omprövning. Det finns olika typer av tillstånd.

Säkerhetstillstånd för industrispår

Du kan ha ett säkerhetstillstånd för industrispår om det endast är ditt eget gods som kommer att transporteras på den infrastruktur du förvaltar eller äger.

Observera att begreppet industrispår infördes 2016 och att du som tidigare haft tillstånd för sidospår numera kan få tillståndet omprövat för industrispår. Om du vill ansöka om säkerhetstillstånd för industrispår är det viktigt att använda rätt blankett.

Industrispårsförvaltare lyder under nationella regler och inte EU-gemensamma regler.

Information och vägledningar för industrispår

Jag vill ansöka om eller få ett säkerhetstillstånd omprövat

Vilka lagar och föreskrifter berör mig som förvaltare av industrispår?

Säkerhetstillstånd för sidospår

Du kan ansöka om säkerhetstillstånd för sidospår om infrastrukturen inte uppfyller kraven för huvudspår, se nedan. Ett sidospår kan användas för både eget och andras gods, vilket skiljer det från industrispåret.

Sidospår är oftast förvaltade av kommuner, företag eller enskilda organisationer. Anläggningar i hamnar och terminaler faller nästan alltid inom denna kategori eftersom deras spår används för transport av flera olika ägares gods. Detta gäller även kommunägda anläggningar.

Sidospår har vanligtvis anslutning till Trafikverkets spår och största tillåtna hastighet är i regel 30 km/h. Sidospår omfattas i de flesta fall av EU-gemensamma regler.

Säkerhetstillstånd för huvudspår

Du ska ha ett säkerhetstillstånd för huvudspår om din järnvägsinfrastruktur är avsedd för säkrad rörelse. Med säkrad rörelse menas att färdsträckan är iordningställd och fri från andra trafikverksamheter och hinder.

På huvudspår får man köra i höga hastigheter och infrastrukturen styrs av signalsystem och trafikstyrningssystem. Huvudspår omfattas i de flesta fall av EU-gemensamma regler.

De flesta huvudspår i Sverige ägs av staten och förvaltas av Trafikverket.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!