Risker med ej avlägsnade lastrester på godsvagnar

Transportstyrelsen genomför nu riktade tillsyner med avseende på lastning och lastsäkring av gods på godsvagnar. Syftet är att undersöka hur järnvägsföretagen tar om hand de risker som är förknippad med transport av gods. I järnvägsföretagens säkerhetsstyrningssystem ska det finnas rutiner för lastning och lastsäkring. Dessa ska vara omsatta och tillämpas i praktiken.

Vid tillsyn på Borlänge rangerbangård fann Transportstyrelsen flertalet timmervagnar i vagnsetet med lastrester med stora makadamstenar och bark. Vagnarna hade i detta skick gått i tåg från Gävle till Borlänge och skulle sedan gå vidare till Mora. Det aktuella vagnsetet stoppades vid tillsynen för vidare transport i tåg till Mora innan dessa hade rengjorts från lastresterna.

Löst liggande lastrester såsom stenar och bark kan flyga av vid perronger, järnvägsövergångar, broar och orsaka olyckor och skador på allmänheten och anläggningar. Lastresterna kan även påverka trafiksäkerheten och leda till exempelvis urspårningar om stenar faller ner i kryss- och vanliga växlar.

Det är viktigt att det finns kunskaper såväl teoretiskt som praktiskt av de som har arbetsuppgifter kopplat till transport av gods inom järnvägsföretagen. Anlitar järnvägsföretaget en underentreprenör för lastningen ska järnvägsföretaget säkerställa att den som lastar följer järnvägsföretagets rutiner gällande lastning och lastsäkring.

Lastrester på godsvagn

Lastrester på godsvagn

Löst liggande lastrester på godsvagn

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!