Nya rekommendationer med anledning av tågolyckan på Stora Bältbron

Kingpinlåda, fotografi Kingpinlåda

En internationell europeisk expertgrupp, JNS Urgent Procedur Task Force, har tagit fram nya rekommendationer som riktar sig till de aktörer som är involverade i transporter av trailers på järnvägsvagnar.

De åtgärder som rekommenderas är allt från utbildning av lastare, märkning på vagnar av ECM, kontroller före- under- och efter lastning.

Åtgärderna är framtagna specifikt mot den typ av kingpinlåda som fanns på olycksvagnen. Dessa rekommendationer bör även utvärderas så att de kan användas vid all transport av trailers på järnvägsvagnar med så kallad kingpinlåda.

Järnvägsföretag, underhållsansvarig enhet ECM, terminaler, vagnsägare och övriga som utför lastning och lossning av semitrailers på järnvägsvagnar uppmanas att analysera och om nödvändigt integrera de föreslagna åtgärderna i sina säkerhetsstyrningssystem, som till exempel genom kontrakt med underleverantörer samt i de lastningsinstruktioner som används.

Transportstyrelsen har skickat ut information om rekommendationerna till berörda järnvägsföretag.

Det kan komma ytterligare rekommendationer om det bedöms som nödvändigt.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!