Kör- och vilotider för spårtrafik

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin ser Transportstyrelsen över möjligheten att ge undantag för kör – och vilotider vid internationell trafik, där vi är tillsynsmyndighet.

Kör- och vilotider för nationell spårtrafik går under arbetstidslagstiftningen där Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar. Vi hänvisar er därför till dem.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!