Hantering av ändringar i säkerhetsstyrningssystem

Järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, trafikutövare och spårinnehavare kan hantera ändringar till följd av den pågående covid-19-pandemin genom att riskhantera åtgärder inom ramen för sitt säkerhetsstyrningssystem.

Exempel på detta kan vara intervall för årliga fortbildningar eller andra uppdateringar av kompetenskrav som företaget styr över själva.

Dessa ändringar behöver inte anmälas till Transportstyrelsen men ska dokumenteras i riskhanteringsprocessen. Ändringarna kommer sedan att kunna följas upp vid tillsyn.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!