Begränsade tillsynsaktiviteter

För att underlätta för spårtrafikbranschen med anledning av den pågående covid-19-pandemin kommer Transportstyrelsen att begränsa våra säkerhetstillsyner för järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och för tunnelbana och spårväg.

I nuläget kommer vi endast att utföra så kallad händelsestyrd tillsyn, det vill säga där det finns särskilda behov av kontroll.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!