Klimat och energi

Järnvägstrafik ger små utsläpp av koldioxid jämfört med andra trafikslag. Med ökad efterfrågan av fossilfri el är det viktigt att energieffektivisera även den del av järnvägen som drivs med el.

Trots att 24 procent av det totala godstransportarbetet och 7 procent av personresandet i Sverige sker med tågtrafik svarar järnvägstrafiken för mindre än en procent av transportsektorns samlade utsläpp av koldioxid. Då även den förnybara elen är en begränsad resurs, är det ändå en klimatvinst att energieffektivisera järnvägstrafiken genom exempelvis sparsam körning och återmatning av energi.

Transportstyrelsens arbete med klimat och energi

Transportstyrelsen ansvarar för regelverk för behörighetsprövning av förare. En förändring i lokförardirektivet har gjort det möjligt att införa sparsam körning i kursplanen för lokförarutbildningen vilket Sverige har gjort.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!