Rapporter 2004 - 2011

Här finner du Transportstyrelsens rapporter. Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i ett nytt fönster.

2011 

Rapport PVJ 11 010 
Nyckeltalsanalys av järnvägsföretag 2009

Svenska infrastrukturförvaltare 2010

2010

Rapport PJ 10 002
Branschanalys av järnvägsföretag 2008-2009. 

2009

Rapport PJ 09 027 
Säkerhetsrapport järnväg - Transportstyrelsens årsrapport för 2008 enligt artikel 18 i direktiv 2004/49/EG

2008

Rapport 2008:6
Olyckor, tillbud och andra väsentliga fel och brister - Tertial 1 & 2 2008

Rapport 2008:5
Nyckeltalsanalys järnvägsföretag 2007

Rapport 2008:4
Järnvägsstyrelsens årsrapport för 2007 enligt artikel 18 i direktiv 2004/49/EG

Rapport 2008:3
Branschanalys av järnvägsföretag 2006--2007

Rapport 2008:2
Svenska infrastrukturförvaltare 2007

Rapport 2008:1
Avgiftsfinansiering av Järnvägsstyrelsens verksamhet

2007

Rapport 2007:16
Olyckor, tillbud och andra avvikelser - Tertial 2 2007

Rapport 2007:15
Övergripande riskanalys 2007

Rapport 2007:13
Jämförelse mellan de Nordiska länderna av tillstånd och tillsyn enligt kraven i säkerhetsdirektivet
Översikt Sverige
Översikt Danmark
Översikt Finland
Översikt Norge

Rapport 2007:12
Säkerhetsrapport 2007

Rapport 2007:11
Säkerhet och driftskompatibilitet på Europas järnvägar – Mål och strategi för svensk medverkan i ERA- samarbetet

Rapport 2007:10
Revision av Inlandsbanan AB:s järnvägsnätsbeskrivning

Rapport 2007:9
Revision av Göteborgs Hamn AB:s järnvägsnätsbeskrivning

Rapport 2007:8
Revision av A-Train AB:s järnvägsnätsbeskrivning

Rapport 2007:7
Olyckor, tillbud och andra avvikelser - Tertial 1 2007

Rapport 2007:6
KY-utbildning, fortbildning och kompetens

Rapport 2007:4
Järnvägsföretag – entreprenörer och underentreprenörer

Rapport 2007:3
Svenska infrastrukturförvaltare 2006

Rapport 2007:2
Temainspektion - Samarbete vid kapacitetstilldelning

Rapport 2007:1
Branschanalys av järnvägsföretag

2006

Rapport 2006:5
Säkerhetsrevision av Connex Sverige AB Spårväg

Rapport 2006:4
Revision Green Cargo

Rapport 2006:3
Temainspektion, färder och arbeten år 2005

Rapport 2006:2
Revision av Banverkets och Öresundsbrokonsortiets järnvägsnätsbeskrivningar

Rapport 2006:1
Revision av TGOJ trafik AB

2005

Rapport 2005:3
Säkerhetsrevision av Connex Sverige AB Tunnelbanan 

Rapport 2005:2
Säkerhetsrevision av Göteborgs spårvägar AB

Rapport 2005:1
Revision av Citypendeln Sverige AB 

2004

Rapport 2004:2
Temainspektion utbildning/kompetens

Rapport 2004:1
Kollision i Gävle 2003-10-12

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!