Riskbaserad tillsyn

Med riskbaserad marknadstillsyn menas att Transportstyrelsen ska prioritera resurser för insatser mot missförhållanden som bedöms få en märkbar betydelse för marknadens funktionssätt.

Som ett illustrerande exempel är Trafikverkets kapacitetstilldelningsprocess av mer märkbar betydelse än en kommuns kapacitetstilldelningsprocess.

Ett annat exempel är att tillträdet till kapacitet och tjänster i hamnar, terminaler eller underhållsanläggningar som är centrala för järnvägssystemet, är av större intresse än enskilda företeelser vid mer perifera och marginella anläggningar.

Ett tredje exempel är att det är mer angeläget att granska hur medel förs och redovisas mellan olika verksamheter (särredovisning) för aktörer som har fått offentligt stöd, som kan användas för korssubventionering, än för de aktörer som inte kan skaffa sig konkurrensfördelar på detta sätt.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!