Äldre versioner av TSD

Äldre versioner av TSD kan tillämpas för pågående långt gångna projekt som gäller nybyggnad, ombyggnad och modernisering av järnvägslinjer och fordon.

Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för höghastighet var de första TSD:erna som började tillämpas. 

Information om äldre TSD för höghastighetståg.

EU tog fram första uppsättningen av TSD:er för konventionella tåg under 2006 – 2011. Dessa TSD:er omfattar alla järnvägslinjer och -fordon i Sverige som inte ingår i höghastighetsnätet eller i fristående järnvägsnät (Roslagsbanan och Saltsjöbanan).

Information om äldre TSD för konventionella tåg.

De nya TSD:erna är dock sammanslagna och gäller för hela det europeiska järnvägsnätet (d.v.s. både höghastighetsnätet och det konventionella nätet). Det finns övergångsregler som anger att den sökande får tillämpa de äldre TSD:erna för projekt som var långt gångna när de nu gällande TSD:erna trädde i kraft.

Läs mer om gällande TSD:er för strukturella delsystem på sidan TSD - Tekniska specifikationer för driftkompabilitet.

Äldre versioner av sammanslagna TSD:er 

TSD Trafikstyrning och signalering

TSD Trafikstyrning och signalering 2012/88/EU ändrat genom beslut 2012/696/EU och 2015/14/EU

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!