Integrationsmatris ERTMS

Eftersom det krävs ett godkännande av integrationen mellan mark- och ombordsystem innan trafikering kan ske, har Transportstyrelsen tagit fram en matris som sammanställer de godkännanden som getts efter att mark- och ombordsystem genomgått integration.

Det är järnvägsföretagens ansvar att kontrollera att fordonet kan trafikera den aktuella infrastrukturen och att eventuella restriktioner vid trafikering följs. Matrisen är endast en guide om vad som godkänts och informationen kan vara inaktuell. Matrisen visar inte heller vilken aktuell version av markanläggningen som är installerad på banan, denna information finns hos Trafikverket.   

Matris v. 24.0, 2019-04-03

Vissa begrepp i tabellen förklaras under Teckenförklaring.                                   

  Ombordsystem
MarkanläggningAOS_BV EOS3 v3.1  AOS BV EOS3 v3.1 P6A MR2AOS BV EOS3 v3.2.2Siemens Trainguard 200OBU v8.1.0 och v8.1.1

Västerdalsbanan,

(Repbäcken) - Malung,

Regional, SR7.1

Ej Godkänd

Godkänd
TSJ 2010-610
2017-02-03

Ej Godkänd Ej Godkänd 

Ådalsbanan,
(Sundsvall) – Västeraspby

CBSS_BV_L2 SR7.3 v13.1

Godkänd TSJ 2017-2113 2018-09-20

Godkänd TSJ 2017-2113 2018-09-20

Godkänd TSJ 2018-4945 2019-02-14

Godkänd TSJ 2014/4493 2019-02-22

Botniabanan,
Västeraspby – Gimonäs

CBSS_BV_L2 SR7.3 v13.1

Godkänd TSJ 2017-2113 2018-09-20

Godkänd TSJ 2017-2113 2018-09-20

Godkänd TSJ 2018-4945 2019-02-14

Godkänd TSJ 2014/4493 2019-02-22

Haparandabanan,
Buddbyn - Haparanda
M11, v. 4.12.3

Godkänd TSJ 2009-132
2018-06-20

Godkänd TSJ 2009-132
2018-06-20

Godkänd TSJ 2018-4945 2019-02-14

 Ej Godkänd

 Teckenförklaring:

Ombordsystem

Anger vilka olika ombordsystem som finns.

  • Det är den generiska applikationens (GA) version som anges.
Markanläggning Anger vilka olika markanläggningar som finns.
  • Markanläggningen definieras av en banan mellan två driftsplatser med en viss version av marksystemet.
 

Ej godkänd

Kombinationen av ombordsystem och markanläggning är ej godkänd.
 

Godkänd

TSJ 2009-xxxx 2010-xx-xx

Kombinationen av ombordsystem och markanläggning är godkänd.
  • Ombordsystemet har genomgått en godkänd integration med markanläggningen, därmed får de fordon som har denna version av ombordsystemet installerat, trafikera markanläggningen.  Eventuella ytterligare villkor till fordonet finns i det refererade godkännandet.
  • Markanläggning har genomgått en godkänd integration med denna version av ombordsystemet, därmed får trafikering ske med fordon som har ombordsystemet installerat. Eventuella ytterligare villkor till markanläggningen finns i det refererade godkännandet.
  • Om inget annat anges finns ingen tidsbegränsning av integration även om det refererade godkännandet är tidsbegränsat i godkännandet.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!