Uppmaning om återkallelse av överflödiga registreringar av järnvägsfordon

Från och med 15 november 2019 ska varje fordonsindivid enbart vara registrerat i en medlemsstats nationella fordonsregister. Det kan idag finnas fordonsindivider som är registrerade i flera olika nationella fordonsregister.

Ni behöver därför säkerställa att era fordon endast finns registrerade i ett nationellt fordonsregister. Skulle fordon finnas registrerade i flera nationella fordonsregister ska fordonsinnehavaren se till att överflödiga registreringar återkallas. Detta för att det inte ska finnas dubbelregistrerade fordonsindivider i de nationella fordonsregistren.

Om ni har fordonsindivider dubbelregistrerade i flera olika medlemsstaters nationella fordonsregister ska ni göra följande:

  1. Ska fordonsindividen fortsatt vara registrerat i enbart Transportstyrelsens järnvägsfordonsregister ska ni kontakta den andra medlemsstatens registreringsenhet för att få fordonet avregistrerat i den medlemsstatens nationella fordonsregister.
  2. Ska fordonsindividen vara registrerat i enbart en annan medlemsstats nationella fordonsregister fyller ni i en ändringsblankett, som ni hittar här. När ni fyllt i blanketten skickar ni den till jarnvag@transportstyrelsen.se för att avregistrera fordonet i Transportstyrelsens järnvägsfordonsregister. Ange ärendenummer TSJ 2019-5075.

Vid frågor kring detta kan ni mejla direkt till fb-teknikJF@transportstyrelsen.se. Ange ärendenummer TSJ 2019-5075.

Har ni inga fordon som är dubbelregistrerade behöver ni inte göra någonting mer kring detta.

Som bakgrund till detta har Kommissionen tagit ett genomförandebeslut (EU) 2018/1614 om specifikationer för ett europeiskt fordonsregister (EVR). Under Artikel 3, Återkallelse av överflödiga registreringar, i det genomförandebeslutet uppmanas fordonsinnehavaren att säkerställa att deras fordon endast finns registrerade i ett nationellt fordonsregister. Detta genomförandebeslut hittar ni här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!