Ansök om användarkonto

Här ansöker ni för att få ett användarkonto till registret för järnvägsfordon.

Med ett användarkonto får ni tillgång till följande funktioner:

  • Söka fram och se uppgifter om egna fordon
  • Ta ut registerutdrag på egna fordon
  • Se uppgifter om alla typer som finns registrerade

Användarkontot är giltigt i 2 år, därefter ansöker ni om ett nytt.

Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan användarkontot är klart.

Användarkonto

Alla fält som är markerade med "*" måste fyllas i.

Uppgifter om sökande företag


Här anges uppgifter om företaget som söker användarkonto. Kontaktperson är den som kan styrka inlämnade uppgifter.

Uppgifter om kontoinnehavare


Om annan än företagets kontaktperson ska inneha användarkontot lämnas personens uppgifter här. Användarkontot är personligt.

Frågor

Vid frågor kring din ansökan om användarkonto kontakta sektion teknik spårtrafik tel vxl 0771-503 503.

Vid problem vid inloggning ring servicedesk 0771-559 500.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!