Remissammanställning om återföring av bensinångor på bensinstationer

Vårt diarienummer TSF 2019-48.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, remissmissiv och konsekvensutredning.

Remissvar

Remissammanställning och konsekvensutredning efter remiss.

Ta del av den nya föreskriften TSFS 2019:55

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Linda Norberg, utredare, telefon: 010-495 56 75,
E-post: linda.norberg@transportstyrelsen.se

Ingela Svensson, handläggare, telefon: 010-495 56 18,
E-post ingela.svensson@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!