Remissammanställning om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Vårt diarienummer TSF 2019-1. 

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, remissmissiv och konsekvensutredning.

Remissvar

Remissammanställning

Ta del av den nya föreskriften 2019:54

Kontaktpersoner

Kjell-Olof Matsson, Utredare, telefon: 010-495 33 74,
E-post: kjell-olof.matsson@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!