Remissammanställning om godkännande av mopeder, om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

Vårt diarienummer TSF 2018-86 eller TSF 2018-87.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag 1, föreskriftsförslag 2,  konsekvensutredning 1, konsekvensutredning 2 och remissmissiv.

Remissvar

Remissammanställning

Ta del av de nya föreskrifterna:

TSFS 2019-132, TSFS 2019-133, TSFS 2019-134.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Janike Rudert, utredare, telefon 010-495 55 99,
E-post: janike.rudert@transportstyrelsen.se 

Ingela Sundin, utredare, telefon 010-495 33 06,
E-post: ingela.sundin@transportstyrelsen.se

Robert Ståhl, utredare, telefon 010-495 63 83,
E-post: robert.stahl@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!