Remiss om förslag till ändring av Transportstyrelsens förskrifter till följd av regeringsuppdrag om att förhindra fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2021-13.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!