Remissammanställning om användning av däck m.m. med anledning av att regeringen inför utökade krav på vinterdäck för tunga fordon

Vårt diarienummer TSF 2018-20.

Remissvar

Remissammanställning och konsekvensutredning efter remiss.

Ta del av föreskriften TSFS 2009:19

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Hans Norén, utredare
Telefon 010-495 57 73
Epost: hans.noren@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Remissmaterial

Remissmissiv
pdf 52 kB