Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

25
41
78
76
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

209 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 8 februari 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-69 i ert svar.

Publicerades 2019-01-02

Proposed amendments to Annexes 11 and 15 related to contingency planning regarding conflict zones

Ändringarna gäller annex 11 och annex 15, och handlar om publicering av aktiviteter som kan utgöra risk för civil luftfart.

Publicerades 2018-12-20

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 31 januari 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-118 i ert svar.

Publicerades 2018-12-18

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen