Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

34
47
95
85
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och väg.

Remisser

247 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning och kompetens vid utövande av flygtrafikledningstjänst (ATS) inom Försvarsmaktens rörliga krigsförband

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 10 oktober 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-44 i svaret.

Publicerades 2019-09-25

Remissförslag till nya föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal inom spårbunden trafik.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 11 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-17 i ert svar.

Publicerades 2019-07-15

Remissammanställning om godkännande av mopeder, om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

Vårt diarienummer TSF 2018-86 eller TSF 2018-87.

Publicerades 2019-07-04

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen