Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

17
32
61
57
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

158 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2002:17) om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast tisdagen den 7 november 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-147 i ert svar.

Publicerades 2017-10-31

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2014:72 om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Falköping och Skara

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast måndagen den 20 november 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-118 i ert svar.

Publicerades 2017-10-12

Omremiss för föreskrifter om obemannade luftfartyg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 1 november 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-13 i ert svar.

Publicerades 2017-10-12

Undersidor

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen