Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

37
55
101
86
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och väg.

Remisser

265 remisser

Remissammanställning om godkännande av mopeder, om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

Vårt diarienummer TSF 2018-86 eller TSF 2018-87.

Publicerades 2019-12-16

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen