Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

30
44
87
82
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

232 remisser

Omremiss förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:XX) om utsett organ

Vi tar tacksam emot era synpunkter senast torsdagen den 30 maj 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-92 i ert svar.

Publicerades 2019-05-10

Omremiss förslag om EG-kontroll (nationella regler) för fordon och fasta installationer

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 30 maj 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-105 i ert svar.

Publicerades 2019-05-10

Omremiss förslag om godkännande av järnvägsfordon enligt järnvägstekniklagen och godkännande av järnvägsfordon för nationella järnvägssystem

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 30 maj 2019. Vänligen ange våra diarienummer TSF 2018-88 eller TSF 2018-89 i ert svar.

Publicerades 2019-05-09

Omremiss förslag om ansökan om godkännande av fasta installationer enligt järnvägstekniklagen och förslag om ansökan om godkännande av fasta installationer för nationella järnvägssystem

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 30 maj 2019. Vänligen ange våra diarienummer TSF 2017-175 eller TSF 2018-164 i ert svar.

Publicerades 2019-05-09

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen